#ST(telefon)
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja francuska


Wyłacznik krańcowy linki

Poprawnie zamontowana brama BiGTOR AUTOMAT jest właściwie bezobsługowa*
Dlaczego w bramach BiGTOR nie spadają linki ???
Jeżeli płat bramy zawiesi się w prowadnicy to powstały luz linki powoduje podniesienie się dłutka zabezpieczenia luźnienia liny.
Jeżeli dłutko podniesie zabezpieczenie to napęd zatrzyma bramę.
Kiedy w bramie przemysłowej spadają linki ???
Brama z napędem ręcznym lub elektrycznym na wale pracuje trochę jak wiadro w studni na korbkę. Kręcimy korbą i wiadro grawitacyjnie opuszcza się w dół odwijając linkę z bębna. Dlatego jeżeli podłożymy np taboret pod opadające wiadro to w trakcie opuszczania odwiniemy całą linkę nie uzyskując położenia dolnego, a linki spadną z bębna.
Obrót korby studni powoduje automat lub przekładnia a wiadrem jest płat bramy który opada grawitacyjnie.
Dlatego standardowe czujniki luźnienia liny w BiG TOR na płacie i na okuciach linek są tak bardzo ważne, w przypadku w którym płat nie opada grawitacyjnie.

Płat nie opada grawitacyjnie tylko wtedy gdy o coś haczy w prowadnicach. Użyto zbyt dużych ilości smarów stałych, przekoszono prowadnice, przekoszono płat, lub w inny sposób niezgodny ze sztuką podparto płat podczas zamykania bramy.

*Standardowo napęd nasadowy BiG TOR posiada przekładnię samohamowną olejową w obudowie metalowej oraz dysponuje momentem obrotowym 100Nm. Zgodnie z obowiązującym prawem każda brama automatyczna BiG TOR wyposażona jest w napęd spełniający normę EN ISO 13849-1 zgodnie z dyrektywą 2006/42/€C ( sterownik posiada dodatkowy przekaźnik bezpieczeństwa wyłączający napęd w położeniu krańcowym). 
Standardowe wyposażenie automatycznej bramy przemysłowej BiG TOR stanowią:

- zabezpieczenie krawędziowe, czyli optosensory umieszczone w specjalnym profilu gumowym;
- przewód spiralny wraz ze stalowym profilem mocującym kabel oraz puszką przyłączeniową na płacie,
- wyłącznik luźnienia liny montowany na zabezpieczeniu na zerwanie linek.

BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa ul. Przemysłowa 8H, 85-768 Bydgoszcz,
Nr tel. (52) 345 28 82,
e-mail: handel@bigtor.pl
#ST(infolinia)