#ST(telefon)
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja francuska


Polityka Jakości BIG TOR

Polityka Jakości

            Misją firmy BIG TOR jest rozwój poprzez lepsze wypełnianie potrzeb klienta
w zakresie produktów budowlanej stolarki otworowej; wizją BIG TOR jest osiągnięcie statusu producenta stanowiącego aktywne zaplecze sukcesów naszych klientów. Swoje cele rynkowe oraz strategię rozwoju nasza firma realizuje z zachowaniem wartości takich jak uczciwość i etyka w działaniu, a także solidność i rzetelność.

            Na System Zarządzania Jakością BIG TOR składa się utrzymanie i rozwój systemu poprzez nadzór nad dokumentacją i zapisami systemu zarządzania, monitorowanie procesów, przeprowadzanie audytów wewnętrznych wraz z realizacją działań korygujących
i zapobiegawczych oraz przygotowywanie danych do przeglądów zarządzania. W polityce jakości realizujemy podejście wszechstronne: do naszej firmy, dostawców i klientów, traktując jakość jako wszystko to, co możemy poprawić. Podstawą systemu jest spełnienie wymagań wewnętrznych i zewnętrznych poczynając od zgodności procesów z dokumentami odniesienia, od formularza zamówieniowego, po obowiązujące normy i wymagania prawne oraz dążenie by te oczekiwania wypełniać na poziomie konkurencyjnym. Celem jest spełnienie wymagań klienta, dotrzymanie słowa, że otrzyma on to czego się spodziewał składając określone zamówienie za określoną cenę.      

            Za zabezpieczenie niezbędnych zasobów koniecznych do realizacji polityki jakości, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością odpowiada Zarząd. Niezbędne zasoby obejmują:

*      zespół; kompetentny i wykwalifikowany personel,

*     wyposażenie produkcyjne, materiały, komponenty oraz usługi zewnętrzne,

*     dokumentacja systemowa: procedury, instrukcje, dokumentacja technologiczna,

*      płynność finansowa umożliwiająca  realizację polityki jakości oraz zapewnienie właściwego poziomu procesów.

Działania pro jakościowe obejmują:

*      dbanie o Klienta, budowanie relacji, diagnozowanie i spełnianie jego oczekiwań;

*     analizowanie naszych produktów, doskonalenie ich jakości oraz funkcjonalności,

*      dbanie o efektywności dostaw,

*      poprawianie efektywności naszej logistyki i produkcji,

*      poprawianie efektywności procesów w organizacji.

Zgodnie ze swoją polityką BIG TOR zobowiązuje się spełniać wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, jednocześnie realizując zasadę ciągłego doskonalenia. 

Zarząd Spółki deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników.

BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa ul. Przemysłowa 8H, 85-768 Bydgoszcz,
Nr tel. (52) 345 28 82,
e-mail: handel@bigtor.pl
#ST(infolinia)